Epidemie v obci

Epidemie v obci

Epidemie různých druhů nakažlivých nemocí nejsou ve světové historii nic neobvyklého. Jako jeden příklad za všechny lze připomenout celosvětovou pandemii tzv. španělské chřipky v letech 1918 až 1920. Ani naší obci se epidemie nemocí nevyhnuly, nahlédněme tedy do nejstarších dochovaných hněvotínských kronik z dob první republiky a připomeňme si některé takové situace.

V roce 1931 to byl zhoubný tyfus, který hněvotínské občany potrápil. Několik rodin bylo touto nemocí, kterou do naší obce zavlekli dělníci z lutínské firmy Sigmund, zcela zamořeno. Ani okolní vesnice nebyly před nákazou uchráněny. Za vším stálo nevařené kontaminované mléko. Tehdejší kronikář o tehdejší závažnosti situace zmiňuje: „Několik případů končilo smrtí, z nich jeden z Hněvotína.“

V říjnu 1932 začaly nakažlivé nemoci v obci opět řádit a zůstaly tu po celou zimu. Tentokrát to byl záškrt, způsobující těžkou angínu. Nejvíce byly touto nemocí postiženy děti německé národnosti, v menší míře i děti české. Ohlásila se také chřipka, černý kašel a spála. Poslední jmenovaná nemoc si v Hněvotíně připsala dvě oběti. Řešení tehdejší epidemie popisuje kronikář takto: „Obec musila zaplatit za odvezení dětí na záškrt záchrannou stanicí do nemocnic 1 200 Kč. Počítá se 25 případů záškrtu.“

Zavírání škol, tak jako je tomu kvůli šíření Covidu-19 v současnosti, není v hněvotínské historii ničím výjimečným. První takový zmiňovaný případ pochází až z počátků naší republiky, z února 1919. Obě hněvotínské školy tehdy uzavřela epidemie neštovic. Druhý případ najdeme v roce 1933, kdy byly hněvotínské české i německé školy opět, tentokrát z důvodu celoročního šíření záškrtu a spály mezi dětmi, uzavřeny.

  Prosím čekejte...