Dotace

Dotace

2003 – Splašková kanalizace obce Hněvotín, poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR. Částka: 29 042 799 Kč.

2007 – Přivaděč pitné vody, poskytovatel: Ministerstvo financí ČR. Částka: 3 000 000 Kč.

2008 – Obnova krajinných struktur v k. ú. Hněvotín, poskytovatel: SFŽP ČR, OPŽP. Částka: 435 959 Kč.

2009 – Revitalizace veřejných ploch v obci Hněvotín, poskytovatel: Regionální operační program Střední Morava. Částka: 4 384 681,73 Kč

2009 – Rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotechniky v MŠ Hněvotín, poskytovatel: Olomoucký kraj, částka 500 000 Kč.

2009 – 60 TI Hněvotín (komunikace pro výstavbu RD Za hřištěm), poskytovatel: MMR ČR. Částka: 3 000 000 Kč.

2013 – Revitalizace místní části obce Hněvotín (Malý Válkov), poskytovatel: MMR ČR. Částka: 600 000 Kč.

2013 – Výstavba RD v lokalitě U Zahrádek Hněvotín – komunikace a odstavné plochy, poskytovatel: MMR ČR. Částka: 300 000 Kč.

2013 – Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Hněvotín, poskytovatel: SFŽP ČR. Částka: 4 919 662,80 Kč.

2014 – Celková revitalizace ulice Před hřištěm, poskytovatel: MMR ČR, POV. Částka: 600 000 Kč.

2014 – Revitalizace centrální části obce Hněvotín, poskytovatel: ROP SM, EU, Evropský fond. Částka: 5 105 943,20 Kč.

2014 – Hněvotín – posilový zdroj vody pro obce – hydrogeologický průzkum, poskytovatel: MŽP, OPŽP. Částka: 541 177,93 Kč.

2015 – Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP, poskytovatel: Úřad práce ČR. Částka: 504 001 Kč.

2016 – Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP, poskytovatel: Úřad práce ČR. Částka: 560 510 Kč.

2017 – Revitalizace komunikace K Floriánku, poskytovatel: MMR ČR – POV. Částka: 1 000 000 Kč.

2020 – Pořízení dopravního automobilu SDH Hněvotín, poskytovatel: MV ČR. Částka: 449 999 Kč. Poskytovatel: Olomoucký kraj. Částka: 100 000 Kč.

2021 – Stavební úpravy klubovny hasičské zbrojnice Hněvotín, poskytovatel: SZIF ČR. Částka: 246 220 Kč.

2021 – Chodník k ZD Hněvotín, poskytovatel: SFDI ČR. Částka: 2 522 836 Kč.

2022 – Hněvotín – vrt HVH2 posilový zdroj vody pro obec, poskytovatel: SFŽP ČR. Částka: 442 432 Kč.

2023 – Dotace Cyklostezka Hněvotín – Lutín, poskytovatel: Olomoucký kraj. Částka: 2 436 761,79 Kč.

2023 – Dotace Cyklostezka Hněvotín – Lutín, poskytovatel: IROP – spolufinancován EU.

2024 – Instalace FVE na budově obecního úřadu, zakladní školy a přečerpávací stanice v Hněvotíně

dotace-fve.png (2.59 MB)dotace-cyklostezka-irop-eu.png (189 KB)

  Prosím čekejte...