Poskytování informací

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Žádost č. 1 ze dne 20.7.2023

Žádost o dendrologický posudek o kácení dřevin pro připravovanou cyklostezku ze dne 15.2.2023 s ge­odetickým zaměřením každého stromu

Žádost č. 2 ze dne 13.3.2024

Žádost o kopie realizovaných kontrolních dnů stavby Cyklostezka Hněvotín – Lutín

Žádost č. 3 ze dne 22.4.2024

Žádost o kopie smlouvy, případně smluv o sdružených službách dodávky elektřiny anebo zemního plynu anebo jiné smlouvy, na základě kterých je v současné době realizován odběr zemního plynu a elektřiny, případně smluv, u kterých je odběr uvedených komodit plánován v budoucím období a o kopie posledního vyúčtování za všechna odběrná u kterých je v současné době realizován odběr zemního plynu a elektřiny

  Prosím čekejte...