Volby za 1. republiky

Volby za 1. republiky

Na podzim 2021 nás čekaly další volby – k hlasovacím urnám jsme šli volit zastupitele krajů a 1/3 senátorů. Nejstarší dochované údaje o demokratických volbách v naší obci máme z kroniky z dob první republiky, kdy ji vedl tehdejší řídící učitel české dvoutřídní obecné školy Augustin Marek. Ten se zasloužil o podrobné zpracování výsledků celostátních voleb z let 1925, 1929 a 1935. My se tak nyní můžeme podívat, jak obyvatelé obce tenkrát volili, protože jejich rozhodnutí dosti silně ovlivnilo následující průběh dějin.

Tehdejší volby se od těch dnešních lišily tím, že účast na nich byla ze zákona povinná. Volební účast v Hněvotíně se tak ve všech třech letech pohybovala kolem 90 %. Dalším rozdílem bylo, že senátní volby (voleno 150 senátorů) probíhaly, mimo ty z roku 1920, vždy souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny (voleno 300 poslanců). Dnes máme volby do Poslanecké sněmovny jednou za 4 roky a volby do 1/3 Senátu každé 2 roky.

Začněme volbami v listopadu 1925. Volebním komisařem pro Hněvotín byl ustanoven Augustin Marek, tedy kronikář obce a řídící učitel české školy. V Hněvotíně bylo v tomto roce 827 oprávněných voličů (376 mužů a 451 žen). K volbám jich nakonec přišlo 750 z nich, tři hlasy však byly označeny za neplatné. Z důvodu toho, že v obci žilo více německých obyvatel než českých, vyšly z voleb do PS vítězně zejména německé strany – všechny dohromady obdržely 488 hlasů. Z českých stran si nejlépe vedla Československá sociálně demokratická strana dělnická s 90 hlasy, dále pak Čs. strana lidová s 84 hlasy. Dalších 9 stran již nezískaly podporu přesahující alespoň 5 % hlasů. Do Senátu mohlo volit 678 voličů (306 mužů a 372 žen). Platných bylo 616 odevzdaných hlasů. I v těchto volbách se nejlépe vedlo německým stranám s celkem 402 hlasy, u Čechů zvítězili lidovci s 75 hlasy a ČSDSD s 73 hlasy. Celkově volby do sněmovny toho roku vyhráli Agrárníci, kteří sestavovali vládu. V těsném závěsu za nimi skončila KSČ, další pak ČSL, ČSDSD a další strany.

V říjnu 1929 proběhly další celostátní volby, opět do Poslanecké sněmovny a Senátu – šlo o volby předčasné. U voleb do PS bylo v obci odevzdáno 836 hlasů, které rozhodly o vítězství Svazu německých rolníků (Bdl) s 263 hlasy. Také druhou nejsilnější stranou byla německá strana DSAP se 157 hlasy, na třetím místě již byla česká ČSDSD (96 hlasů), následovala ČSL (95 hlasů). Další strany se již nedostaly nad volební výsledek 10 %. Minimálně jeden hlas v Hněvotíně obdrželo celkem 13 stran a hnutí. I v senátních volbách se vedlo německým stranám, z českých si nejlépe vedla na třetím místě ČSL (87 hlasů) a na čtvrtém ČSDSD (74 hlasů). I tyto volby celkově vyhráli Agrárníci a opět se chopili sestavení vlády. KSČ oproti minulým volbám propadla, zejména proto, že se moci ve straně tvrdou rukou chopil Klement Gottwald, což způsobilo silnou bolševizaci strany. Druhá skočila sociální demokracie ČSDSD, třetí ČSNS, poté KSČ, ČSL a další strany.

Poslední celostátní prvorepublikové volby proběhly v květnu 1935. Volebními místnostmi v Hněvotíně byla první a druhá třída české obecné školy. Předsedou volební komise pro volby do PS byl Johann Meixner, místopředsedou kronikář Augustin Marek. K volbám do PS přišlo odvolit 884 voličů, nejlépe si vedla Sudetoněmecká strana, která zvítězila s 245 hlasy. Tato strana, která úzce spolupracovala s nacistickým Německem, tehdy zaznamenala úspěch po celé zemi – získala přes 1 200 000 hlasů (44 poslanců) a jen těsně se nestala vítězem celých voleb, o jeden mandát ve sněmovně ji předstihli Agrárníci. Následovala ji BdL se 138 hlasy, poté česká ČSL se 130 hlasy a ČSNS se 76 hlasy. Dříve mezi českými občany úspěšná ČSDSD skočila na 6. místě. Předsedou volební komise u voleb do Senátu byl Josef Černý, místopředsedou Jakub Schindler. I tyto volby ovládla SdP Konráda Henleina. Z 769 příchozích voličů získala hlas od 247 z nich. Německá BdL skončila druhá se 123 hlasy, česká ČSL třetí se 103 hlasy, následovala ji ČSNS s 65 hlasy. Minimálně 1 hlas získalo dalších 8 stran.

Dalších voleb se Hněvotín dočkal až po druhé světové válce roku 1946. Ty byly pak na dlouhých 44 let posledními svobodnými volbami, v nichž si mohli lidé vybírat z více politických stran. Následovaly totiž „volby“ s jedinou správnou kandidátkou, kterou byla ta od KSČ. K demokratickým volbám mohli voliči opět přijít až v roce 1990.

  Prosím čekejte...