Volby za socialismu

Volby za socialismu

Volby do Poslanecké sněmovny 2021 a s nimi spojené předvolební šílenství, během nějž se jednotlivé strany ve svých kampaních předhání a snaží se získat co nejvíce voličů, jsou úspěšně za námi, ale u tématu voleb ještě na chvíli zůstaňme. Na vybraných fotografiích obecního archivu vám nabízím možnost nahlédnout zpátky v čase do dob, kdy se volby sice konaly, ale možnost volby v nich nebyla. Účast v nich byla pro všechny občany ze zákona povinná a jediným správným hlasem byl ten pro komunistickou stranu.

Obrázek 1: Jednotně k volbám 1957
„Jednotně k volbám“ – pod tímto heslem na zdi volební místnosti vhazovali lidé hlasy ve volbách do místního národního výboru 19. května 1957. Atmosféru dokreslovaly nepostradatelné rekvizity v podobě vlajky Sovětského svazu, busty prvního dělnického prezidenta Gottwalda či obraz tehdejšího prezidenta Zápotockého. Volilo se v menším sále kulturního domu, dnes prostory restaurace.

Obrázek 2: Volby do národního výboru 1960
Opět volby do národních výborů, tentokrát o tři roky později, 12. června 1960. Tentokrát už se na snímcích setkáváme s další nedílnou součástí správných socialistických voleb v podobě „čestné stráže“ z řad místních mladých pionýrů. Tohoto roku se volby do výborů konaly poprvé společně s těmi do Národního shromáždění.

Obrázek 3: Volby za normalizace 1970
Naděje v podobě změn koncem 60. let se rozplynula s příjezdem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Plánované volby se toho roku několikrát odsunuly, až se nakonec konaly 26. a 27. listopadu 1971. A opět výzdobu místnosti doprovázela hesla vyzívající k jednotě či portrét prezidenta Svobody. Svoboda volby však byla omezena jen na jednotnou kandidátku Národní fronty s politikou „normalizace“.

Obrázek 4: Volby na sále kulturního domu
V průběhu 80. let začal coby volební místnost sloužit sál kulturního domu, tak jak je tomu dodnes. K snímku můžeme citovat zápis z kroniky k volbám v červnu 1981: „Volby měly důstojný ráz a většina voličů se dostavila k volbám již první den voleb. Všichni navržení poslanci byli naprostou většinou zvoleni.“

Obrázek 5: Zdobená volební urna
A opět volby v sále kulturního domu, ovšem neznámé datace. Na snímku se můžeme kochat bohatě zdobenou volební urnou. Ty dnešní už tolik zdobené nejsou, ale na rozdíl od té na snímku do nich můžeme vhodit hlas kterékoliv straně dle našeho svobodného výběru. A to je mnohem důležitější než vzhled volební urny.

  Prosím čekejte...