Oslavy dne dětí na dvoře školy

Oslavy dne dětí na dvoře školy

V tomto příspěvku nahlédneme zpět v čase prostřednictvím unikátních snímků z archivu Základní školy Hněvotín, které byly speciálně pro tuto příležitost uměle kolorovány, aby co nejlépe dokreslily atmosféru oslav Dne dětí v letech 1959 a 1960. Na začátku si připomeneme, kde má tento den svůj původ.

Mezinárodní den dětí, jehož primárním cílem je upozorňovat světovou veřejnost na práva a potřeby dětí, se první červnový den slaví od roku 1950. Datum tohoto dne nebylo vybráno náhodně. Roku 1925 se 1. června konala Světová konference pro blaho dětí a v ten stejný den probíhal v americkém San Franciscu festival Dračích lodí, na kterém bylo poukázáno na to, že by se společnost měla více zabývat potřebami těch nejmenších.

V Československu byly koncem 40. let pořádány „Týdny dětské radosti“. Samotný Den dětí byl u nás poprvé slaven 1. června 1951. Ani tato bohulibá akce, stejně jako třeba MDŽ, neunikla komunistické straně, která ji zneužívala k propagaci svých politických myšlenek.

Výše zmíněné snímky nám umožňují udělat si obrázek o tom, jak mohutně byl tento den připomínám u nás. Centrem oslav byl školní dvůr, kde se sešli všichni žáci a učitelé v čele s tehdejším ředitelem Otou Bajerem, aby společně sledovali nacvičené sestavy místního tělovýchovného kroužku. Kroužek měl celkem 6 oddílů, kam byly děti rozděleny dle pohlaví a věku. Nahlédněme na situaci z června 1960: nejmladší dva oddíly (1. až 3. třída) tehdy nacvičovaly vystoupení „Pohádka o Honzovi“. Oddíl dívek ze 4. a 5. třídy připravoval „Radostnou jar“, nejstarší dívky z 6. až 8. třídy sestavu „Červené míčky“. Primárně byla tato vystoupení nacvičována pro 2. Československou spartakiádu.

Součástí dětského dne byly zřejmě i další sportovní aktivity, ukázky gymnastiky a cviků na nářadí. Občerstvení pro všechny přítomné připravovali rodiče ze SRPŠ. O dalších podrobnostech už školní kronika bohužel mlčí. Další zajímavé informace chybí na úkor zápisů o plnění předepsaných plánů, činnosti pionýrské organizace či mimoškolní činnosti učitelů.

  Prosím čekejte...