Život v Hněvotíně v 70. letech

Život v Hněvotíně v 70. letech

Dekáda 70. let přinesla nejen v naší obci, ale po celém Československu vystřízlivění z uvolňujících se let šedesátých. Normalizace zasáhla do života každého. I u nás proběhly hned v lednu 1970 na MNV prověrky v podobě „rozhovorů“ s poslanci. Na jejich základě šest členů výboru prohlásilo, že již nadále „nehodlá“ v MNV pracovat – pět z nich uvedlo coby oficiální důvod svůj zdravotní stav. Nahlédněme prostřednictvím několika fotografií do života místních v 70. letech.

Obrázek 1: Školní pěvecký sbor
Od roku 1975 byl ředitelem ZDŠ v Hněvotíně lutínský učitel Jan Novotný. Ač byl učitelem matematiky a chemie, osobně se ujal vedení pěveckého kroužku a roku 1979 jeho pěvecký sbor čítal 45 žáků. Šlo zřejmě o rok, kdy bylo o podobné kroužky mezi žáky zájem, neboť zde byly sbory rovnou dva. Druhý s 24 žáky vedla učitelka Květoslava Novotná. Ředitel Novotný se sborem osobně vystupoval (jak dokládá fotografie, na níž sedí za klavírem) a to jak u nás v kulturním domě, tak i v okolí. Po jeho odchodu na jinou školu převzal roku 1982 tuto skupinu učitel hudební výchovy Zdeněk Foukal.

Obrázek 2: Práce na poli
Momentka z prací na poli během roku 1979. Toho roku mělo místní JZD Blata 769 členů. Družstvo se specializovalo zejména na výrobu mléka a produkci masa (chovalo 2 800 ks skotu a 6 600 prasat), v rostlinné výrobě pak na pěstování chmele, řepy cukrovky a množení osiv. Kronika toho roku vyzdvihuje technologický pokrok: „Nové výkonnější zemědělské stroje usnadňují, zkvalitňují a urychlují zemědělské práce. Jsou dobře využívány a nasazovány podle výhodných půdních i vegetačních podmínek skupinově zejména při sklizňových pracech.“ (viz Kronika 1979, s. 7)

Obrázek 3: Přístavba restaurace
Roku 1974 se členové Svazu protifašistických bojovníků zapojili v rámci brigád do budování přístavby restaurace k budově kulturního domu. Menší sál, původně sloužící jako tělocvična, byl přebudován na stravovnu a v jeho sousedství byl přistavěn objekt kuchyně. Z procesu výstavby máme v archivu několik fotografií, jako jejich autor je uveden pan Vladimír Tengler, kulturní referent SPB. Podle záznamů obecní kroniky bylo zřízení restaurace přijato s vděčností, její nabídky jídel využívali zejména místní senioři.

Obrázek 4: Podzimní směna Národní fronty
Podzimní směna Národní fronty, z níž pochází snímek, proběhla dle kroniky 18. října 1979. Žáci školy, kteří jsou na ní společně s učitelem Vladimírem Čukou st., během ní odpracovali 810 hodin. Co vše se v obci za rok zvládlo, popisuje obecní kronika následovně: „Dokončena byla vnitřní i vnější úprava v budově pošty, provedena adaptace nových prostor pro mandlovnu, omítka na č.p. 5 a vybetonování základů zídky na hřbitově. V obou budovách ZDŠ byla provedena nová elektroinstalace v částce 150 000 Kčs.“ (viz Kronika 1979, s. 9)

  Prosím čekejte...