Počátky kopané v obci

Počátky kopané v obci

Pěstování sportovního ducha bylo pro místní občany podstatnou záležitostí už v minulosti, což dokládá prvorepubliková kronika. Nalezneme v ní zmínku rovnou o dvou tělovýchovných jednotách. Obě sídlily v Topolanech a byly založeny mezi léty 1919 a 1920. První se jmenovala „Orel“ a z jejích 100 členů tvořili třetinu cvičenci z Hněvotína. Druhou jednotou byl „Sokol“, kde působilo 23 hněvotínských obyvatel. Samotný Hněvotín se své vlastní odbočky Sokola dočkal až v roce 1934 – jejím prvním starostou
byl František Znojil. O tři roky později měla tato organizace již 60 členů. Příchod války však její činnost utlumil a v roce 1941 ji nacisté zcela zakázali.

Svého obnovení se Sokol dočkal roku 1946 a už o dvě léta později čítal 100 členů. Jeho aktivita ovšem opět pomalu upadala. Tehdy se dostáváme do období, kdy byl v Hněvotíně oficiálně založen fotbalový klub, což se odehrálo 10. prosince 1950 v hostinci U Šromů. Vedoucím byl zvolen Jaroslav Srneček. Tento oddíl od začátku roku 1951 převzal organizaci veškeré sportovní činnosti v Hněvotíně. O pět let později byla kompletně ukončena činnost místního Sokola.

Fotbalový oddíl měl na čem stavět. Kopaná se v obci hrála již před druhou světovou válkou, i když jen čistě rekreačně. Zájemci hráli vpodvečer po práci, nejčastěji v 7 až 8 hráčích na prostranství u hasičské zbrojnice. Branky měli z chmelovic připevněné na plotech a ačkoliv se uprostřed hřiště tyčil hasičský sušák na hadice, fotbalistům to ve hře nemohlo zabránit. První oficiálně organizovaná utkání se uskutečnila až rok po válce na provizorním hřišti u potoka za domem pana Onderky naproti hřbitovu. Naši hráči se zde utkali například s týmy z obcí Těšetice, Vojnice nebo Olšany.

Mistrovská utkání se rozběhla na jaře 1951 a i když byli místní do hry zapálení, počáteční výsledky pro ně příliš slibné nebyly. První mistrovské utkání s Náměští prohráli 3:12. Nakonec se ale našemu mužstvu podařilo umístit se v první části soutěže vůči zkušené konkurenci v horní polovině tabulky. Bylo ale jasné, že že bude třeba vybudování řádného hřiště. Žádosti klubu o přidělení pozemku vyhověl ONV v Olomouci pod podmínkou, že bude hřiště využíváno i žáky blízké měšťanské školy. Nové hřiště bylo vybudováno v místech toho současného, bylo ovšem kolmo k silnici do Topolan a pokryto převážně škvárou. První zápasy se na něm odehrály na podzim 1951. Orientace hřiště ve směru východ-západ se brzy ukázala jako nevhodná a vzniklo tak nové podélně se silnicí a s travnatým povrchem.

O dva roky později byly u hrací plochy za ochotné pomoci bratří Stejskalových zbudovány první dřevěné šatny, které byly sice malé, ale zato praktické. Do té doby se hráči převlékali v přírodě a za nepříznivého počasí ve škole. Téhož roku zahájilo organizovanou soutěž i místní mužstvo žáků a jejich nadšení pro sportovní činnost bylo ohromné. Z vlastní iniciativy uspořádali kácení máje a výtěžek z této akce využili pro nákup nové výstroje a míčů.

Roku 1956 se hněvotínští hráči stali vítězi II. pohárového turnaje v Olšanech, kde v závěrečném zápase porazili Slatinice 6:4. Téhož roku se dočkal založení oddíl stolního tenisu, jehož utkání se hrála v tělocvičně školy. Začátkem 60. let se pokročilo v budování vybavení sportovního areálu. Brigádnicky byly zbudovány zděné šatny, pokladna u vstupu, střelnice Svazarmu a v roce 1966 pak i společenský sál v místě dnešní restaurace. Celkem dobrovolníci odpracovali přes 1570 hodin.

Sledování počátků místního fotbalu zakončíme v roce 1969, kdy byl za předsedu TJ Sokol zvolen Josef Sleha st., vedoucím oddílu kopané byl F. Kubín a hlavním trenérem M. Bajer. Tehdejší sezóna byla pro naše fotbalisty jedna z nejúspěšnějších vůbec, mužstvu se ve III. třídě podařilo obsadit druhé místo, dorost dosáhl na čtvrté místo a se stejným výsledkem skončili i žáci.

Historie hněvotínské kopané je nadmíru bohatá a díky existenci dvou almanachů z let 1980 a 2001 také velmi dobře zmapovaná. Tyto sborníky skvěle posloužily i při přípravě tohoto krátkého příspěvku a jistě by vydaly na mnoho dalších. V budoucnu se k vývoji fotbalu u nás ještě jistě vrátíme.

  Prosím čekejte...