Obecní kroniky

Obecní kroniky

Na této stránce naleznete digitalizované verze obecních kronik, které jsou ve fyzické podobě uloženy v archivu
Obecního úřadu Hněvotín.

Není zde zveřejněna pouze česky psaná kronika z let 1924–1945 – z důvodu autorských práv, viz níže.

Obecní kronikář: Adam Niessner
Kontakt: kronika.hnevotin@email.cz

Kroniky 2011–2022

Kroniky 2001–2010

Kroniky 1990–2000

Kroniky 1945–1989

Proč zde není kronika z let 1924–1945?

Nejstarší česky psaná obecní kronika zahrnuje roky 1924–1945. Ta, jelikož je její originál uložen ve Státním okresním archivu v Olomouci, zde nemůže být zveřejněna v digitalizované formě. Obecní úřad Hněvotín má ve svém archivu pouze její kopii. Kronika je psaná ručně, jejím autorem je tehdejší hněvotínský učitel Augustin Marek. Veřejnost si může fotokopii zapůjčit v obecní knihovně.

Děkujeme za pochopení.

  Prosím čekejte...