Dnes je čtvrtek 21.2.2019, svátek má Lenka.

Hněvotínská zabíjačka

zabijacka

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v roce 2019

Celkový výtěžek z Tříkrálové sbírky  za děkanát Olomouc je 1 823 628,- Kč. Z výtěžku podpoří Charita Olomouc rozvoj domácá hospicové péče, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům i rodinám v krizi a rozvoj sociálního bydlení.

V Hněvotíně bylo vybráno 38 236,- Kč.

Děkujeme za vaši solidaritu a štědrost.

Výběr poplatků za komunální odpad a psy

Výběr poplatků za komunální odpad a psy

Jelikož jsme byli nuceni koupit nový program navýběr  vodného a stočného a jehož součástí je i program na výběr poplatků za komunální odpad a psy, dojde letos při výběru poplatků za komunální odapd a psy, ke změně.

Poplatek za komunální odpad

Číslo účtu, kam můžete úhradu za poplatky (komunální odpad i psa) zasílat je stejné, jako dříve - č.účtu  je 5423811/0100, stejná je i výše poplatku   400,- Kč za osobu a rok a stejný je i variabilní symbol č.p. domu a čtyřčíslí 1337 (např. za dům č.p. 885 je VS 8851337).

Poplatek za komunální odpad je splatný od 1. února do konce února příslušného roku. Od poplatku jsou osvobozeny pouze děti v tom roce narozené - za děti, které se narodí nebo narodily v roce 2019, se poplatek za komunální odpad neplatí.

Stejné zůstává i to, že za více osob žijících v jednom domě můžete uhradit poplatek jednou souhrnou částkou - tak jak jste uvedli v "Ohlášení ". Pokud by oproti tomuto "Ohlášení" došlo ke změně, musíte nám to oznámit (emailem,osobně, písemně), abychom věděli za koho byla úhrada provedena.

Poplatek za psa

Poplatek za psa se vybírá od 1. února do 31. března daného roku. Poplatek za jednoho psa činí 100,-- Kč a  u poživatele důchodu 50,-- Kč. To, že poplatník je poživatelem důchodu a má jej jako jediný zdroj příjmu, nám musí poplatník písemně oznámit - podepsat na přihlášce psa.

Za druhého a další psy bez rozdílu všichni 150 Kč. Variabilní symbol je rovněž stejný jako minulé roky - číslo domu + čtyřčíslí 1341. I u tohoto poplatku musíte jakoukoli změnu (přihlášení, nebo odhlášení psa) co nejdříve hlásit na obecním úřadě. Veškeré poplatky se platí na účet obce vedený u KB Olomouc, číslo účtu je 5423811/0100.

Změnou je, že od letošního roku vám nemůžeme zasílat do emailu upozornění na výše poplatku a jeho splatnost. Nový program nám to neumožní a není v našich silách dělat předpisy v programu a ještě ručně, jak jsme doposud dělali.

Poplatky za komunální odpad i za psa můžete uhradit bezhotovostně, nebo v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin kartou nebo hotově.

Divadelní představení - Hrobka s vyhlídkou

divadlo hrobka

Výběr poplatků za komunální odpad a psy

Výběr poplatků za komunální odpad a psy

Jelikož jsme byli nuceni koupit nový program na výběr  vodného a stočného a součástí tohoto programu je i program na výběr poplatků za komunální odpad a psy, dojde letos při výběru poplatků za komunální odapd a psy ke změně a to, že od letošního roku vám nemůžeme zasílat do emailu upozornění na výše poplatku za komunální odpad a psa a jejich splatnost. Nový program nám to v současnosti neumožní a není v našich silách dělat předpisy v programu a ještě ručně, jak jsme doposud dělali. .

Poplatek za komunální odpad

Číslo účtu, kam můžete úhradu za poplatky (komunální odpad i psa) zasílat je stejné, jako dříve - č.účtu  je 5423811/0100, stejná je i výše poplatku   400,- Kč za osobu a rok a stejný je i variabilní symbol č.p. domu a čtyřčíslí 1337 (např. za dům č.p. 885 je VS 8851337).

Poplatek za komunální odpad je splatný od 1. února do konce února příslušného roku. Od poplatku jsou osvobozeny pouze děti v tom roce narozené - za děti, které se narodí nebo narodily v roce 2019, se poplatek za komunální odpad neplatí.

Stejné zůstává i to, že za více osob žijících v jednom domě můžete uhradit poplatek jednou souhrnou částkou - tak jak jste uvedli v "Ohlášení ". Pokud by oproti tomuto "Ohlášení" došlo ke změně, musíte nám to oznámit (emailem,osobně, písemně), abychom věděli,za koho byla úhrada provedena.

Poplatek za psa

Poplatek za psa se vybírá od 1. února do 31. března daného roku. Poplatek za jednoho psa činí 100,-- Kč a  u poživatele důchodu 50,-- Kč. To, že poplatník je poživatelem důchodu a má jej jako jediný zdroj příjmu, nám musí poplatník písemně oznámit - podepsat na přihlášce psa.

Za druhého a další psy bez rozdílu všichni 150 Kč. Variabilní symbol je rovněž stejný jako minulé roky - číslo domu + čtyřčíslí 1341. I u tohoto poplatku musíte jakoukoli změnu (přihlášení, nebo odhlášení psa) co nejdříve hlásit na obecním úřadě. Veškeré poplatky se platí na účet obce vedený u KB Olomouc, číslo účtu je 5423811/0100.

 

Poplatky za komunální odpad i za psa můžete uhradit bezhotovostně, nebo na OÚ v úřední dny v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin kartou nebo hotově.

Copyright © 2012-2018 Obec Hněvotín. Všechna práva vyhrazena.