Dnes je neděle 28.5.2023, svátek má Vilém.

Informace - Zák.106/1999Sb.

Informace dle Zákona 106/1999 Sb.

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

Oficiální název:
Obec Hněvotín

Důvod a způsob založení:
Obec Hněvotín (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených dalšími zákony. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a dalších normách právního řádu České republiky.

Organizační struktura:
Zastupitelstvo

Kontaktní spojení:
příklad: viz Kontakty

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
5423811/0100

Identifikační číslo organizace (IČ):
00298913

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ00298913

Údaje o schváleném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
Rozpočet na rok 2016

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
telefonicky podaná žádost (585 944 808), písemně podaná žádost (Obecní úřad Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47), elektronicky podaná žádost (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), žádost o poskytnutí informací (formulář)

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět apod.:
Obecní úřad Hněvotín, 783 47 Hněvotín 47, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta a zastupitelstvo. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře:
viz. Žádost o poskytnutí informací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):
Návody pro řešení životních situací

Přehled nejdůležitějších předpisů:
viz Zákony

Sazebník úhrad za poskytování informací:
viz Sazebník

Výroční zpráva podle zákona:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Seznam organizací:
viz Školy, služby a spolky

Copyright © 2012-2022 Obec Hněvotín. Všechna práva vyhrazena.